آموزش سابروتین نویسی در آباکوس

رایگان
Abaqus User Subroutines
586فروش
رایگان

آموزش سابروتین نویسی در نرم‌ افزار آباکوس به زبان فرترن

قابلیت‌های نرم افزار آباکوس را به سه روش می‌توان ارتقاء داد:

 • نوشتن Keyword یا در حالت کلی‌تر نوشتن یا اصلاح فایل inp: برای بهره‌مندی از قابلیت‌هایی که در محیط گرافیکی ارائه نشده است.
 • اسکریپت نویسی به زبان پایتون: به جای انجام کارهای تکراری و فرسایشی در محیط گرافیکی از این قابلیت استفاده می‌شود.
 • سابروتین نویسی به زبان فرترن، سی یا سی پلاس پلاس: برای افزایش توامندی‌های حلگر نرم افزار آباکوس استفاده می‌شود.

سابروتین نویسی در نرم افزار آباکوس موجب ارتقاء توانایی‌های پیش‌فرض این نرم افزار می‌شود. برای مثال با کمک:

سابروتین DISP می‌توان شرایط مرزی تحلیل را به صورت تابعی از زمان و مکان (که قابل تفکیک به صورت حال ضرب نیستند) تعریف کرد.
سابروتین DLOAD می‌توان بارگذاری را به صورت تابعی از زمان و مکان (که قابل تفکیک به صورت حال ضرب نیستند) تعریف کرد. برای مثال برای تعریف بار متحرک یا انتشار موج کارآمد است.
سابروتین UTRACLOAD می‌توان بارگذاری ترکشن  را به صورت تابعی از زمان و مکان (که قابل تفکیک به صورت حال ضرب نیستند) تعریف کرد.
سابروتین UTEMP می‌توان شرایط دمایی تحلیل را به صورت تابعی از زمان و مکان (که قابل تفکیک به صورت حال ضرب نیستند) تعریف کرد.
سابروتین UMAT می‌توان رفتار مکانیکی ماده‌ای دلخواه که به صورت پیش‌فرض در آباکوس تعریف نشده است را تعریف نمود.
سابروتین UEL می‌توان المان دلخواه که به صورت پیش‌فرض در آباکوس تعریف نشده است را تعریف نمود.

سابروتین نویسی در آباکوس - حل‌گر استاندارد
روند سابروتین نویسی در آباکوس - حل‌گر استاندارد
مهندس میلاد وحیدیان

مهندس میلاد وحیدیان: دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مهندس میلاد وحیدیان متولد 1372، دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه تهران هستند. ایشان دوره‌های مختلفی از جمله آموزش نرم‌افزار متلب (MATLAB)، آموزش نرم‌افزار آباکوس (Abaqus) و آموزش برنامه‌نویسی پایتون را ارائه کرده‌اند.

سوالات متداول دانشجویان

این درس در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برای مقطع لیسانس (کارشناسی) و کارشناسی ارشد ارائه می‌شود هرچند که این درس برای دانشجویان دکترا نیز مفید است.

مفاهیم به قدری ساده و روان بیان شده است که پیش‌نیازی لازم نیست، هر چند بهتر است درس‌های روش اجزای محدود (FEM) و برنامه نویسی به زبان فرترن را گذرانده شده باشد.

تدریس مناسب، قسمت مهمی از فرآیند یادگیری است ولی به تنهایی کافی نیست. باید در طول این آموزش‌ها مثال‌هایی متنوع حل کنید تا به سابروتین نویسی در نرم افزار آباکوس تسلط یابید.

مهم ترین مرجع این دوره Abaqus Documentation است. در کنار آن از آموزش‌های شرکت Dassault Systèmes نیز استفاده شده است.

منابع آموزش‌ها

منابع عالی برای یادگیری سابروتین نویسی در آباکوس

علاوه بر Abaqus Documentation که مهترین منبع برای یادگیری نرم افزار آباکوس است؛ چند منبع سومند برای آموزش و رفع ایرادات رایج در سابروتین نویسی گردآوری شده است.

مقدمه‌ای بر سابروتین نویسی رایگان

Writing User Subroutines with ABAQUS

برای دانلود فایل‌ها باید دوره را خریداری کنید

کتاب رفع ایرادات رایج در آباکوس رایگان

Troubleshooting Finite-Element Modeling with Abaqus

برای دانلود فایل‌ها باید دوره را ثبت نام کنید.

آموزش مقدمات سابروتین نویسی

جلسه اول: لینک کردن نرم افزار آباکوس با کامپایلر فرترن

در این جلسه اولین قدم برای سابروتین نویسی در نرم افرار آباکوس، یعنی لینک کردن نرم افزار آباکوس با کامپایلر فرترن ارائه شده است.

لینک کردن آباکوس و فرترن رایگان

Linking Abaqus with FORTRAN and Visual Studio

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه دوم: مروری بر زبان برنامه نویسی فرترن

در این جلسه سعی شده است، تمامی نکات مهم برنامه نویسی به زبان فرترن، پسوندهای آن و فرم‌های باز (free form) و بسته (fixed form) ارائه شود.

مروری بر برنامه نویسی به زبان فرترن رایگان

An Introduction To FORTRAN Programming Language

در حال ضبط است.

جلسه سوم: پروسه (روند) حل مسائل در نرم افزار آباکوس و جایگاه سابروتین‌ها

در این جلسه پروسه حل مسائل در نرم افزار آباکوس و جایگاه سابروتین‌های کاربردی در فرآیند حل مسئله توضیح داده شده است.

روند حل مسائل در نرم افرار آباکوس رایگان

Introduction to Abaqus User Subroutines

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید. این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

آموزش سابروتین‌های Abaqus/Standard

جلسه اول: آموزش سابروتین DISP

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی شرایط مرزی (DISP) ارائه شده است.

آموزش سابروتین DISP رایگان

Abaqus User Subroutines To Specify Prescribed Boundary Condition

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه دوم: آموزش سابروتین DLOAD

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی بار گسترده (DLOAD) ارائه شده است.

آموزش سابروتین DLOAD رایگان

Abaqus User Subroutines To Specify Non-uniform Distributed Load

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

آموزش سابروتین DLOAD - بار متحرک رایگان

Moving Load

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

آموزش سابروتین DLOAD - موج پریودیک رایگان

Periodic Travelling Wave

در حال ضبط است.

جلسه سوم: آموزش سابروتین DSIP و DLOAD به صورت همزمان

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی شرایط مرزی (DISP) و بار گسترده (DLOAD) به صورت همزمان ارائه شده است.

استفاده از سابروتین‌های DISP و DLOAD به صورت همزمان رایگان

DISP + DLOAD

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه چهارم: آموزش سابروتین UTRACLOAD

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی ترکشن غیریکنواخت (UTRACLOAD) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UTRACLOAD رایگان

Abaqus User Subroutines To Specify Non-uniform Traction Loads

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه پنجم: آموزش سابروتین UTEMP

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی توزیع دما (UTEMP) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UTEMP رایگان

Abaqus User Subroutines To Specify Prescribed Temperature

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه ششم: آموزش سابروتین FILM

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی توزیع غیر یکنواخت ضریب انتقال حرارت همرفت (FILM) ارائه شده است.

آموزش سابروتین FILM رایگان

Abaqus User Subroutines To Define Non-uniform Film Coefficient and Associated Sink Temperatures For Heat Transfer Analysis

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه هفتم: آموزش سابروتین DFLUX

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی شار غیر یکنواخت حرارتی یا شار غیر یکنواخت انتقال جرم (DFLUX) ارائه شده است.

آموزش سابروتین DFLUX رایگان

Abaqus User Subroutines To Define Non-uniform Distributed Flux in a Heat Transfer or Mass Diffusion Analysis

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه هشتم: آموزش سابروتین UMDFLUX

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی شار غیر یکنواخت حرارتی یا شار غیر یکنواخت انتقال جرم (UMDFLUX) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UMDFLUX رایگان

Abaqus User Subroutine To Specifying Moving or Stationary Nonuniform Heat Flux in a Heat Transfer Analysis

در حال ضبط است.

جلسه نهم: آموزش سابروتین UEXPAN

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی (UEXPAN) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UEXPAN رایگان

Abaqus User Subroutines To Define Incremental Thermal Strains

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه دهم: آموزش سابروتین UAMP

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی (UAMP) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UAMP رایگان

Abaqus User Subroutines To Specify Amplitude

جلسه یازدهم: آموزش سابروتین SIGINI

در این جلسه آموزش سابروتین پیش تنش / میدان تنش اولیه (SIGINI) ارائه شده است.

آموزش سابروتین SIGINI رایگان

Abaqus User Subroutines To Define An Initial Stress Field

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه دوازدهم: آموزش سابروتین UFIELD

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی predefined field variables یا همان (UFIELD) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UFIELD رایگان

Abaqus User Subroutines To Specify Predefined Field Variables

جلسه سیزدهم: آموزش سابروتین UVARM

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی خروجی دلخواه از المان‌ها (UVARM) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UVARM رایگان

Abaqus User Subroutines To Generate Element Output

در حال ضبط است.

جلسه چهاردهم: آموزش سابروتین USDFLD

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی USDFLD ارائه شده است.

آموزش سابروتین USDFLD رایگان

Abaqus User Subroutines To Redefine a Field Variables at Material Point

در حال ضبط است.

جلسه پانزدهم: آموزش سابروتین UMAT

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی رفتار ماده (UMAT) ارائه شده است.

منابع آموزش سابروتین UMAT رایگان

Abaqus User Subroutines To Define a Material's Mechanical Behavior

آموزش سابروتین UMAT رایگان

Abaqus User Subroutines To Define a Material's Mechanical Behavior

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

سابروتین نویسی ماده الاستیک خطی ایزوتروپیک و ایزوترمال رایگان

Isotropic Isothermal Linear Elasticity

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

 

سابروتین نویسی ماده الاستیک خطی ایزوتروپیک و غیر ایزوترمال رایگان

Isotropic Non-isothermal Linear Elasticity

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

سابروتین نویسی ماده هایپرالاستیک قابل تراکم رایگان

Compressible Neo-Hookean

برای دانلود فایل دوره (که رایگان است) را تهیه کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

سابروتین نویسی ماده هایپرالاستیک غیر قابل تراکم رایگان

Almost Incompressible & Fully Incompressible Neo-Hookean

برای دانلود فایل دوره را ثبت نام کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه شانزدهم: آموزش سابروتین UHYPER

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی رفتار ماده هایپرالاستیک (UHYPER) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UHYPER رایگان

Abaqus User Subroutines To Define a Hyperelastic Material

در حال ضبط است.

جلسه هفدهم: آموزش سابروتین UHYPER_STRETCH

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی رفتار ماده هایپرالاستیک (UHYPER_STRETCH) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UHYPER_STRETCH رایگان

Abaqus User Subroutines To Define a Hyperelastic Material in Term of Principal Stretches

در حال ضبط است.

جلسه هجدهم: آموزش سابروتین UELMAT

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی المان دلخواه با استفاده از رفتار مواد موجود در آباکوس (UELMAT) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UELMAT - مباحث مقدماتی رایگان

Abaqus User Subroutines To Define An Element With Access to Abaqus Materials

برای دانلود فایل، در دوره شرکت کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

آموزش سابروتین UELMAT - معرفی متغیرهای سابروتین رایگان

Abaqus User Subroutines To Define An Element With Access to Abaqus Materials

برای دانلود فایل، در دوره شرکت کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

جلسه نوزدهم: آموزش سابروتین UEL

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی المان دلخواه (UEL) ارائه شده است.

آموزش سابروتین UEL - مباحث مقدماتی رایگان

Abaqus User Subroutines To Define An Element

برای دانلود فایل، در دوره شرکت کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

آموزش سابروتین UEL - معرفی متغیرهای سابروتین رایگان

Abaqus User Subroutines To Define An Element

برای دانلود فایل، در دوره شرکت کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

مسئله اول: خرپای سه‌بعدی رایگان

Ex1: 3D Truss

برای دانلود فایل، در دوره شرکت کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

آموزش سابروتین‌های Abaqus/Explicit

جلسه اول: آموزش سابروتین VDISP

در این جلسه آموزش سابروتین نویسی شرایط مرزی (VDISP) در حلگر Abaqus/Explicit ارائه شده است.

آموزش سابروتین VDISP رایگان

Abaqus User Subroutines To Specify Prescribed Boundary Condition

برای دانلود فایل، در دوره شرکت کنید.
این کار برای جلوگیری از دانلود توسط ربات‌ها و کاهش سرعت سایت است.

کانال یوتیوب مهندس کیان آغنی

 1. نویسنده: | شناسه دیدگاه: 1127
  [email protected](خریدار محصول)

  سلام
  آموزش ها بسیار عالی و با کیفیت بودند.
  امیدوارم سایر جلسات نیز به زودی منتشر بشن.
  خیلی ممنون

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1163
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون
   امیدوارم استقبال خوبی بشه تا ما با انرژی بیشتر این آموزش ها رو پر کنیم

 2. نویسنده: ali ap | شناسه دیدگاه: 1171
  ali ap(خریدار محصول)

  سلام و عرض خسته نباشید.
  آیا امکان داره بقیه ویدئوها تا قبل از عید بارگزاری بشن؟منتظر بقیه سابروتین ها بخصوص uel هستم.

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1172
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   ما همه تلاشمون رو می‌کنیم تا آموزش‌ها زودتر آماده بشن ولی واقعا فکر نمیکنم توی 4 هفته تا آخرین آموزش ضبط بشه. بخصوص که سابروتین ها سنگین نیازمند مباحث تئوری FEM هست و مثل DISP، DLOAD و … نیستند. علاوه بر این ها یه دوره آموزش متلب هم از هفته دیگر در دانشگاه تهران تدریس خواهم کرد. خوشبینانه 3تا دیگه از آموزش های سابروتین نویسی تا قبل عید آماده می‌شن

   من توصیه می‌کنم اگه عجله دارید با آقای مهندس کیان آغنی در ارتباط باشید
   [email protected]

   از این آموزش‌های ایشون هم می‌تونید استفاده کنید:
   قسمت اول آموزش UEL مهندس آغنی
   قسمت دوم آموزش UEL مهندس آغنی

 3. نویسنده: ali ap | شناسه دیدگاه: 1173
  ali ap(خریدار محصول)

  امیدوارم در کمترین زمان ممکن ویدئوهای شما هم آماده بشن تا دوستان علاقه مند بتونن از این موضوعات استفاده کنند. ممنوم بابت پیشنهادتون.

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1174
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون از لطفتون.
   موفق باشید

 4. نویسنده: آرزو احمدی | شناسه دیدگاه: 1210
  آرزو احمدی

  بهترین آموزش های سابروتین نویسی رو دارید ممنونم

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1211
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون
   امیدوارم کمکتون کرده باشه 🙏🏻

 5. نویسنده: مهناز | شناسه دیدگاه: 1214
  مهناز

  سلام. از آموزش بسیار عالیتون ممنونم

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1215
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون از مخاطب‌های خوبی مثل شما
   امیدوارم راضی باشید 😊

 6. نویسنده: یاسی حقی | شناسه دیدگاه: 1216
  یاسی حقی

  من آموزشهای ایشون رو دیدم واقعا عالین
  به همه توصیه میکنم تهیه کنن و ازشون حمایت کنن چون واقعا خیلی عالی تدریس میکنن

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1219
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون از لطفتون 🙏🏻🙏🏻
   امیدوارم لذت برده باشید

 7. نویسنده: سحر خلیلی | شناسه دیدگاه: 1217
  سحر خلیلی

  واقعا آموزش ها به زبان ساده و کاربردی بودن‌.
  خسته کننده نبودن اصلا
  ممنونم از مربی محترم
  لطفا دوره های تکمیلی رو هم بذارید

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1220
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از اینکه سایت ما رو دنبال می‌کنید.
   تمام تلاشمون رو می‌کنیم تا دوره های بعدی سریع تر آماده شن.

 8. نویسنده: fatemeh hoseini | شناسه دیدگاه: 1221
  fatemeh hoseini

  خیلی ممنون بابت آموزش های مفید و کاربردیتون

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1222
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی‌ ممنون از لطفتون

   با آرزوی موفقیت

 9. نویسنده: Dany | شناسه دیدگاه: 1395
  Dany(خریدار محصول)

  با هذض سلام و خسته نباشید ، آموزش سابروتین dflux بارگذاری نشده هنوز؟ ممنون میشم اگر آموزش رو بزارید بسیار نیاز دارم به سابروتین dflux
  با تشکر از زحمات شما

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1396
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   این سابروتین در حال ضبط هست
   به احتمال زیاد تا آخر فروردین منتشر خواهد شد
   موفق باشید

 10. نویسنده: Amindaraee | شناسه دیدگاه: 1411
  Amindaraee(خریدار محصول)

  سلام. کارتون عالی هست. لطفا ادامه بدید.
  با تشکر و آرزوی موفقیت

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1412
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی‌ ممنون از حمایت تون.
   چشم حتما 😊

 11. نویسنده: مهدی پارسی | شناسه دیدگاه: 1443
  مهدی پارسی(خریدار محصول)

  با عرض سلام و خسته نباشید ممنون از آموزش ها و زحماتتون
  یک سوال داشتم اگر راهنمایی کنید ممنون میشم ،معذرت میخوام اگر سوالم ابتداییه در این زمینه تحربه ای نداشتم
  برای تحلیل ارتعاشات غیر خطی یک plate با هسته دارای ضریب پواسن منفی بر روی تکیه گاه الاستیک تحت شرایط دمایی خاص ،برای اعمال تمامی این شرایط باید از سابروتین نویسی استفاده کنیم؟
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045782516317431
  لینک مقاله مشابه
  با تشکر

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1444
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون.
   به نظرم برای تعریف ماده Functionally graded materials (FGMs) نیاز به سابروتین USDFLD یا UMAT دارید و سایر موارد رو توی Abaqus/CAE می‌تونید شبیه‌سازی کنید

 12. نویسنده: Amindaraee | شناسه دیدگاه: 1458
  Amindaraee(خریدار محصول)

  سلام. سال نو مبارک.
  جناب مهندس اگر امکان داره ممنون میشم به آموزش های جلسات ۱۷ ام به بعد اولویت بدید.
  تشکر

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1459
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   تمام تلاشمون رو می‌کنیم که جلسات سریع تر ضبط بشن.
   از اونجایی که سابروتین‌های UEL و UELMAT در بالاترین سطح سابروتین نویسی قرار دارند
   سعی داریم سابروتین ها رو به ترتیب منتشر کنیم تا دانشجویانی که دنبال می‌کنند کم کم سطح علمی شون بالا بره و براشون سخت نباشه
   موفق باشید

 13. نویسنده: azade ghiasi | شناسه دیدگاه: 1636
  azade ghiasi

  سلام
  وقت بخیر و خسته نباشید

  ممنون میشم یه مقایسه ای بین دو نرم افزار کامسول و آباکوس داشته باشین لطفا.

  آیا هر دو از گلرکین استفاده میکنن؟

  حلگرها و معیار توقف حل؟ یعنی چطور متوجه بشیم همگرا شده(میشه نمودار همگرایی گرفت)؟
  برای هندسه ها و مسائل پیچیده، به صورت دستی میشه با یه فرمولی تعداد درجات آزادی رو حساب کرد؟

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1638
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   وقت شما هم بخیر
   ممنون از پیشنهادتون، حتما در اولویت‌ قرار می‌دیم.
   بستگی به پدیده‌های فیزیکی که شبیه سازی میشه، ممکنه از Variational Formulation یا Galerkin Method استفاده کنند. در هر دو حالت معادلات به صورت weak form نوشته خواهند شد تا هزینه محاسبات کاهش یابد.
   اغلب نرم افزارهای FEM شامل حلگر Explicit و حلگر Implicit، حلگر Risks و …. هستند. حلگر Explicit معمولا برای مسائل دینامیک با سرعت بالا یا مسائلی شبه‌استاتیک شامل شرایط مرزی تماس‌های زیاد و پیچیده استفاده می‌شود.
   احتمالا منظورتان از معیار توقف حل، همان معیار همگرایی است. که در حلگرها مختلف متفاوت است و بحث طولانی دارد.
   برای بررسی Mesh Independency (استقلال جواب از اندازه و شکل مش) می‌توانید آموزش نرم افزار آباکوس جلسه هفتم: مسئله تنش صفحه‌ای را تماشا کنید.
   من توصیه می‌کنم جلسات ابتدایی آموزش نرم افزار آباکوس را با دقت مشاهده کنید، مطالب مفیدی در آن جا بیان شده است.

   موفق باشید.

 14. نویسنده: azade ghiasi | شناسه دیدگاه: 1639
  azade ghiasi

  متشکرم از توضیحاتتون.

  بله منظورم از معیار توقف حل همون معیار همگرایی هست.
  ببخشید منبعی هست که این حلگرها رو توضیح داده باشه چون تعدادشون خیلی زیاد هست و واقعا گیج کننده هست.

  اینکه برای یه مساله خاص، نرم افزار از گلرکین استفاده میکنه یا variational، رو چطور میشه تشخیص داد؟

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1640
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   اگه از نرم افزاری خاص استفاده می‌کنید، ابتدا documentation اون رو مطالعه کنید.
   کتاب‌های FEM زیادی هستند که این مباحث را توضیح دادند از نظر من منابع آموزش المان محدود غیرخطی مون بسیار خوب هستند.

   به نظرم اول باید تصمیم بگیرید که مسئله را با نرم افزارهای تجاری شبیه‌سازی می‌کنید یا با کدنویسی
   در قدم بعدی اگر از نرم افزارهای تجاری استفاده می‌کنید، نیازی به جزئیات حلگر ندارید و فقط باید بدانید در چه مسئله‌ای از کدام حلگر باید استفاده کنید. که به نظر من مطالعه documentation نرم افزار کافی است.
   در حالی که برای کدنویسی (و در برخی موارد سابروتین نویسی) تمام زیر و بم روش FEM و حلگر را باید یاد بگیرید. بنابراین حتما باید کتاب‌های FEM و در کنار آن برنامه نویسی FEM را به خوبی یاد بگیرید.

 15. نویسنده: azade ghiasi | شناسه دیدگاه: 1641
  azade ghiasi

  سلام مجدد
  خیلی ممنونم
  من قبلا با انسیس و کامسول کار کردم و چند ماهی هست که دارم آباکوس رو یاد میگیرم.

  حلگرهای کامسول یه دسته بندی کلی به این صورت داره: (که دو تای پایین شامل چند تا حلگر مثلا MUMPS, PARDISO و… هستن و میشه هر کدوم رو انتخاب کرد)
  Fully coupled
  Segregated

  Direct
  Iterative

  و با حلگرهای
  Implicit
  Explicit
  آباکوس که مقایسه کردم خیلی گیج کننده شد که اینا یکی هستن یا فرق میکنن؟
  به طور کلی میشه گفت روش fem تعداد مشخص و محدودی سالور داره؟ یا اینکه ممکنه هر نرم افزار fem هم برای خودش سالورهای جدیدی داشته باشه؟

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1642
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   یه سری چیزها رو دارید باهم قاطی می‌کنید.
   تحلیل می‌تواند Fully coupled یا Segregated باشد و این بر اساس مسئله مشخص می‌شود.
   برای مثال در تحلیل Fully coupled معادلات با هم کوپل هستند و دستگاه معادلات به صورت همزمان (simultaneously) حل می‌شوند.

   در کل FEM روشی برای حل دستگاه معادلات PDE هست. اما نرم افزارهای مختلف الگورتیم‌های حلشان کمی متفاوت است.
   برای مثال چندین روش ریاضی مختلف برای انتگرال گیری یا برای حل دستگاه معادلات وجود دارد و تمامی این نرم افزارها لزوما از یک روش استفاده نمی‌کنند.

 16. نویسنده: فرزانه قدیانی | شناسه دیدگاه: 1684
  فرزانه قدیانی(خریدار محصول)

  با عرض سلام و وقت بخیر
  آموزش ها بسیار مفید و با کیفیت و روان هستند. در مقایسه با دیگر آموزش ها مشخصا سعی شده به موضوعات کمتر گفته شده پرداخته بشه.
  سپاس از محتوای بسیار خوبی که تولید می کنید. امیدوارم در همین مسیر سایت خوبتون همواره پر بار تر بشه.

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1686
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون از لطفتون.
   امیدوارم بچه‌ها استفاده کنن.

 17. نویسنده: mazrab | شناسه دیدگاه: 1815
  mazrab(خریدار محصول)

  سلام آقا وحید خسته نباشید بابت آموزش خوبتون
  یک اشکال ریزی به نظر من در اموزش بود اونم قسمتی که گفته prescribed جابه جایی قرارمیدادید و بعدش میرفتید جابهجایی رو در بازه های زمانی برای مدل cae و sub مقایسه میکردید به نظر من بهتر بود تنش رو بررسی میکردید
  یک سوالی در مورد orientation داشتم که چطور میشه برای نوشتن معادله متشکله هاپیرالاستیک anisotropic استفاده کرد.نمیخوام از سابروتین
  UANISOHYPER_INV استفاده کنم چون این بخشی از معادله متتشکله ماده مه
  یک سوال دیگه من میخوام خواص ماده را برای inplane و out-of-plane جداگونه تعریف کنم مثلا خواص ممبرین ویسکو-هایپرالاستیک و خواص بندینگ رو وسیکو-هایپو الاستیک تعریف کنم شما پیشنهادتون UEL هست یا سابروتین دیگه ای؟

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1817
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خواهش می‌کنم. البته من میلاد وحیدیان هستم 😅
   ١- دلیل تون چیه؟
   ٢-مثل همه مواد Anisotropic باید در ماژول property در قسمت orientation راستاهای ١ و ٢ را مشخص کنید
   ٣- این کار رو انجام ندادم

 18. نویسنده: mazrab | شناسه دیدگاه: 1816
  mazrab(خریدار محصول)

  یک سوال دیگه در بخش هایپرالاستیک خواص مواد rate-independent هستند آیا بازم باید از jaumann (corotational) rate form استفاده کرد؟ یا این فقط برای زمانی است که به صورت اینکریمنتال مسئله را حل میکنیم

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1818
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   بستگی به رفتار ماده دارد
   برای ماده هایپرالاستیک تنش را به صورت مستقیم تعریف می‌کنیم (در آموزش‌ها توضیح داده شده است) و نیازی به استفاده از Jaumann rate form نیست

 19. نویسنده: محمدعلی حیدریان | شناسه دیدگاه: 1925
  محمدعلی حیدریان(خریدار محصول)

  سلام
  تشکر فراوان برای آموزش‌های فوق العاده تون

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1926
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خواهش میکنم
   امیداوارم از آموزش‌هامون به خوبی استفاده بشه
   موفق باشید.

 20. نویسنده: علی طاهر زاده | شناسه دیدگاه: 1930
  علی طاهر زاده

  تشکر فراوان از مهندس وحیدیان و مهندس آغنی برای آموزش‌های فوق العاده شون
  آموزش‌های بسیار با کیفیت و رایگان
  عالی هستید

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1937
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   خیلی ممنون از لطفتون
   موفق باشید

   • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1938
    میلاد وحیدیان(مدیریت)

    خیلی ممنون از لطفتون
    موفق باشید.

 21. نویسنده: Amin Daraee | شناسه دیدگاه: 1945
  Amin Daraee(خریدار محصول)

  سلام و تشکر بابت آموزش های بی نظیرتون.
  ویدیو های جلسه اول بخش UELMAT و بخش UEL یکی هستند. آیا اشتباها یک ویدیو برای مباحث مقدماتی این دو بخش قرار داده شده یا توی این قسمت مشترک هستند؟

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 1947
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خواهش می‌کنم. امیدوارم لذت برده باشید.
   مطالبشون بسیار شبیه به هم هست (به جز نوشتن inp)
   اگر توجه کنید عنوان پاورپوینت ها هم User- defined Element هست.
   باز اگه فرصت شد سعی می‌کنم ویدیو جداگانه ای برای قسمت اول UELMAT ضبط کنم.
   در کل اشتباهی رخ نداده
   موفق باشید

 22. نویسنده: Amin Daraee | شناسه دیدگاه: 2030
  Amin Daraee(خریدار محصول)

  با سلام و خسته نباشید
  اگر امکان داره یه متنی یا علامتی برای آموزش های جدید بزارید که پیداکردنشون راحتر بشه و نیاز نباشه تک تک تب ها چک بشن.
  با تشکر از زحمات و کارهای بی نظیر شما

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 2031
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون
   در کانال تلگرام عضو شوید، آپلود آموزش ‌ها و مقالات اونجا اطلاع رسانی می‌شود

   موفق باشید

 23. نویسنده: آرزو احمدی | شناسه دیدگاه: 2255
  آرزو احمدی

  سلام
  خواستم بابت آموزش های بسیار خوبتون تشکر کنم.
  بهترین آموزش‌های سابروتین نویسی رو دارید، اونم رایگان

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 2261
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون از لطفتون
   امیدوارم همیشه موفق باشید

 24. نویسنده: نازنین شیخ الاسلامی | شناسه دیدگاه: 2259
  نازنین شیخ الاسلامی

  آموزش‌های عالی و نابی هستند، بی صبرانه منتظر انتشار قسمت های جدید ام
  موفق باشید

  • نویسنده: میلاد وحیدیان | شناسه دیدگاه: 2265
   میلاد وحیدیان(مدیریت)

   سلام
   خیلی ممنون
   تمام سعی مون رو میکنم که آموزش‌ها سریع تر آماده بشن

افزودن نقد و بررسی

برای ارسال دیدگاه، نیاز است که را انجام دهید.
برچسب: